UTA (ugdymo turinio atnaujinimas)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 20222024 m.

Skaitmeninės mokymo priemonės

………………………………………….Sk……………………………..

UTA komandos sudėtis:

Komandos vadovas – Odeta Černiauskienė, direktorė;

Koordinatorius – Egidija Briedienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Audronė Astrauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Aušra Maleševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Girskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė;

Jurga Legienė, logopedė-metodininkė.