Specialistų paslaugos

Logopedė Jurga Legienė

Logopedė Aistė Urbaitienė

……………………………………………..

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos specialistė Tel.: 8 678 04684

el.p.: marija.aleksandraityte@kaunorvsb.lt

www.kaunorvsb.lt

……………………………………………

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Tel.: 837 380065 el.p.: info@kaunorppt.lt

www.kaunorppt.lt