STEAM

Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ siekia tapti STEAM tinklo nariais ir sukūrė savo STEAM mokyklos/darželio  profilį STEM mokyklos ženklo portale. Tikslas susipažinti su kriterijais, kuriais apibūdinama STEAM mokykla, sužinoti kodėl reikalinga STEAM mokyklos strategija, bendrauti ir bendradarbiauti. Portale viešiname savo gerosios patirties pavyzdžius ir ieškome gerosios patirties pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip tobulinti ugdymo veiklas ir skatinti bendradarbiavimą su STEAM ugdymu suinteresuotomis šalimis už mokyklos ribų.