Logopedai pataria

GIRDIMOJO SUVOKIMO LAVINIMO SVARBA IR YPATUMAI

Kas tai? Girdimasis arba garso suvokimas – priėmimas ir perdirbimas klausa gaunamų įspūdžių (triukšmų, skambesių, kalbos) centrinėje nervinėje sistemoje. Tai – viena iš svarbiausių suvokimo formų (kartu su regimuoju ir taktiliniu suvokimu), kurios padeda susidaryti bendrą, išsamų pasaulio vaizdą. Girdimasis suvokimas – tai gebėjimas skirti ir atpažinti neverbalinius (gyvosios ir negyvosios gamtos) ir verbalinius (kalbinius) garsus.

Girdimasis suvokimas glaudžiai siejasi su kalbos ugdymu. Ikimokykliniame amžiuje pats laikas lavinti girdimąjį suvokimą bei girdimąją atmintį, nes nuo jų priklauso ir tolesnis kalbos vystymasis. Girdimasis suvokimas ir dėmesys lavinamas įvairia vaikų veikla.

Logopedė Jurga Legienė

Nuoroda į katalogą: https://read.bookcreator.com/dFR5Zg2OdXQ2ZbhI3HOvPLfQ9Qh1/MDUTNu-CQdyZe4tL2nuayg


Lapkričio mėn. priešmokyklinukai dalyvavo projekte „Nuo raidelių prie žodelių“. Projekto tikslas – ugdyti įvairių poreikių vaikų foneminio ir fonologinio suvokimo gebėjimus, ankstyvojo skaitymo įgūdžius. Vaikai susipažino su rašto atsiradimo istorija. Bandė atsakyti į klausimus: „Iš kur atsirado raidės? Ar visame pasaulyje jos vienodos?“, palygino lietuvių kalbos ir kitų kalbų abėcėles. Sužinojo, kad yra ir kitokių abėcėlių: neregiai naudoja Brailio rašto abėcėlę, kurtieji – daktilinę kalbą (kurčiųjų vartojama pirštų ir gestų kalba), informacijos perdavimui naudojama Morzės abėcėlė, kompiuterio klaviatūroje taip pat naudojamės abėcėle. Įvairios veiklos metu lavinome foneminę klausą, atlikome žodžių garsinę analizę ir sintezę. Gaminome knygeles „Žodžio pradžia“, „Medis“, „Žodžio pabaiga“. Taip užauginome „Kalbos medį“.
Sulaukėme labai gražių, įdomių, nepakartojamų raidžių, kurias vaikai gamino su tėveliais.
Didelis ačiū tėveliams ir mamytėms!
Parodą „Mano vardo raidė“ galima pamatyti darželio salėje.
Projekto katalogas:
https://read.bookcreator.com/dFR5Zg2OdXQ2ZbhI3HOvPLfQ9Qh1/hfqfeDVVQ22aAESYTZGFOw
Logopedė Jurga LegienėBalandžio 1- 28 d. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis”, Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis”, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” logopedės pakvietė šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus dalyvauti projekte, kurio tikslas – ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus taikant fonetinės ritmikos ir perkusijos metodus.

35 mokytojai ir logopedai pristatė kalbinius – ritminius žaidimus, skirtus vaikų kalbos, klausos lavinimui bei kūno judesių tarpusavio sąveikai.  Gerąja darbo patirtimi mokytojai  pasidalino uždaroje „Facebook“ grupėje, kur vaikai dainavo trumpas  daineles, sakė ketureilius, šoko derindami kūno judesius su ritmiškai  tariamais žodžiais. 

Žaidimų aprašymus rengėjai sudėjo į elektroninį katalogą, kuriuo pasidalino su  projekto dalyviais.   Tikėtina, kad pateiktos priemonės praturtins idėjomis kasdienį  logopedų ir mokytojų darbą, o  vaikams kalbos ugdymas(is)  bus patraukli ir žaisminga veikla.

Nuoroda į katalogą: https://bit.ly/3nNNUPy
Žaidimai kalbai lavinti. Tik 10 minučių pakeliui į darželį, o rezultatai stulbinantys!

Vaikai mokosi kalbėti žaisdami, arba kaip kasdien ugdyti vaikų kalbą

Patarimai, kaip tėvai gali paskatinti vaiko kalbos raidą

Vaiko kalbos raida – ką pataria logopedai

ARTIKULIACINĖ MANKŠTA