Darželio istorija

Darželis savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2020 m. spalio 5 d, kaip Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio skyrius. Darželio pastatas pastatytas 2020 m. privataus investuotojo. Pastato projektą parengė architektai, vadovaudamiesi Lietuvos respublikos higienos normų reikalavimais. Biudžetinė įstaiga Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ įsteigta Kauno rajono savivaldybės tarybos „Dėl Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ steigimo“ 2021-03-25 sprendimu Nr. TS-102.

Didžiausia darželio vertybė – vaikas. Ugdomoji veikla vykdoma remiantis  Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės dėlionė“ (2023) ir „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa“ (2022). Vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir pedagogų profesionalumo.