Darželio istorija

Darželis savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2020 m. spalio 5 d, kaip Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio skyrius. Darželio pastatas pastatytas 2020 m. privataus investuotojo. Pastato projektą parengė architektai, vadovaudamiesi Lietuvos respublikos higienos normų reikalavimais. Biudžetinė įstaiga Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ įsteigta Kauno rajono savivaldybės tarybos „Dėl Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ steigimo“ 2021-03-25 sprendimu Nr.TS-102.

Didžiausia darželio vertybė – vaikas. Ugdomoji veikla vykdoma remiantis  „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ (2015), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014) ir „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa“ (2022). Vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir pedagogų profesionalumo.