Administracija

Direktorė

Odeta Černiauskienė

Telefono numeris: +370 658 57700

Elektroninis paštas: darzelis.domeikava2020@gmail.com

  • „Ikimokyklinės ir priešmokyklines pedagogikos studijų programos ikimokyklinio ugdymo pedagogines specializacijos modulis”. Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.
  • III vadovų vadybinė kvalifikacinė kategorija.
  • Kauno rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių atestacijos komisija.
  • Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
  • Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Ugdymo organizavimo magistro studijų programa. Vytauto Didžiojo Universiteto, Socialinių mokslų fakultetas.
  • Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis. Dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija. Šiaulių Universitetas, Dailės fakultetas.

___________________________________________________________________________________________________________________

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Egidija Briedienė

Telefono numeris: +370 658 57700

Elektroninis paštas: luknespavaduotoja@gmail.com

  • Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijos pažymėjimas.
  • Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija). Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. Šiaulių universitetas.
  • Vadyba (specializacija – švietimo vdyba). Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiaulių universitetas.

____________________________________________________________________________________________________________________

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Ričardas Krušinskas

Telefono numeris: +37065857707

Elektroninis paštas: ricardaskrusinskas.ldu@gmail.com

  • Inžinieriaus mechaniko kvalifikacija. Mašinų gamybos technologijų, metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybės kursas. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas.